Bielska Autorska Szkoła Aktorska im. Agnieszki Osieckiej


 


 

Innowacyjny program ze względu na swoją ofertę edukacyjno - artystyczną skierowaną nie tylko do uzdolnionej aktorsko młodzieży, ale także do najmłodszych ( od 7 lat) i dorosłych ( bez ograniczeń wiekowych ).

 

 

Nauka odbywa się w trybie rocznym na zasadach kontraktowych. Zastrzegamy możliwość modyfikacji programu do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy. 

 

 

Program nauczania obejmuje zajęcia, takie jak:

 

 

proza, wiersz, impostacja głosu, piosenka, taniec, podstawy gry aktorskiej, przygotowanie do castingów, praca z mikrofonem, wiedza o literaturze, elementy wiedzy o teatrze, udział w spektaklu teatralnym, konsultacje z zakresu stylizacji i makijażu

 

 

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, ilość miejsc ograniczona.

 

 

Absolwenci otrzymują:

 • Dyplom ukończenia Szkoły
 • Swiadectwo ukończenia Szkoły
 • bardzo dobre kompleksowe przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie teatralne
 • skuteczną promocję ( udział w konkursach artystycznych, współpraca z Agencją Aktorską Paris-Paris, co umożliwia pierwsze kroki w świecie filmu i telewizji)
 • liczne występy, co daje obycie ze sceną, mikrofonem i publicznością
 • kontakt i pracę nad sobą u uznanych wykładowców, instruktorów
 • obcowanie z literaturą piękną
 • możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym
 • umiejętność posługiwania się ciałem, głosem i przestrzenią teatralną
 • rozbudowanie wrażliwości i wyobraźni

 

 

 

Szkoła współpracuje ze Studiem Aktorów Paris-Paris, którego warsztaty aktorskie przyniosły kilkadziesiąt programów premierowych, kilkadziesiąt nagród indywidualnych i grupowych, pracę na planach filmowych dla kilkunastu osób oraz spełnienie marzeń kilkudziesięciu osób, które zdobyły indeksy szkół teatralnych, wokalnych i filmowych.

 

 

Zajęcia odbywają się 2 X w tygodniu w wymiarze:

 

 

dzieci - 4h zegarowe w tygodniu w okresie od 1 września 2016 r do 30 czerwca 2017 r, warsztaty zimowe + próby przed koncertami, spektaklami(wg harmonogramu prób)

 

 

młodzież - 4h zegarowe w tygodniu w okresie od 1 września 2016r do 30 czerwca 2017 r, warsztaty zimowe + próby przed koncertami, spektaklami (wg harmonogramu prób)

 

 

kandydaci do szkół teatralnych - 4h zegarowe w tygodniu w okresie od 1 września 2016r do 30 czerwca 2017r, warsztaty zimowe + zajęcia indywidualne, próby do koncertów, spektakli

 

 

dorośli - 4h zegarowe w tygodniu w okresie od 1 września 2016r do 30 czerwca 2017r warsztaty zimowe  + próby przed koncertami, spektaklami wg harmonogramu prób

 

Cennik:

 

Dzieci, młodzież, dorośli - 200 zł/miesiąc

 

Kandydaci do szkół teatralnych - 300 zł/miesiąc

 

Wpisowe w wysokości jednego czesnego.

 

 

Cena obejmuje wszystkie zajęcia, warsztaty, przygotowanie i udział w konkursach artystycznych, próby, przymiarki, konsultacje, zajęcia indywidualne, próby z akompaniatorem, warsztaty zimowe, przesłuchania wstepne.

 

 

Z każdym słuchaczem( opiekunem) podpisana zostanie umowa określająca świadczone usługi i ich koszty, a także umowa menadżerska(bezpłatna). Żadna z umów nie jest umową na wyłączność.

 

 

 

 

 

 

Warsztaty aktorskie: 

 • dykcja
 • emisja głosu
 • dobór repertuaru
 • przygotowanie piosenek
 • praca nad warsztatem
 • interpretacja wiersza i prozy
 • etiudy aktorskie
 • udział w koncertach i spektaklach przygotowywanych przez Szkołę
 • udział w konkursach artystycznych
 • przygotowanie indywidualnych wystapień, przemówień, prezentacji zawodowych

 

* * *

 38  uczestników naszych warsztatów pomyślnie zdało egzamin wstępny
na wydziały szkół artystycznych:

           

          Weronika Bednarczyk - Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie - wydział reżyserii i montazu

          Weronika Bednarczyk - Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w Warszawie - wokalistyka

          Wiktoria Bednarczyk - Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie - wydział rezyserii

            Piotr Bulcewicz - AT Warszawa - wydział aktorski

            Monika Brudek -  PPSZWB w Gliwicach


            Bartosz Buława - PWST w Krakowie Wydział Wokalno-Aktorski


            Monika Frajczyk - PWST w Krakowie Wydział Aktorstwo Dramatyczne


            Barbara Garstka - PWST w Krakowie Wydział Wokalno-Aktorski


            Natalia Handzlik - PWST Kraków Wydział Aktor Teatru Tańca
          

           Radosław Jamroż- Studium Aktorskie im.A.Sewruka przy Teatrze im.Jaracza w Olsztynie

         Karolina Jędrzejko - PWST Kraków - Wydział Aktor Teatru Tańca

Anna Kędroń - PWST w Krakowie Wydział Aktorstwo Dramatyczne

Anna Kędroń - SWA w Gdyni

Karol Kohut - PWST Kraków Wydział Aktor Teatru Tańca


Aleksandra Konior - Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni

Dominika Kryszczyńska - Akademia Teatralna w Warszawie


Damian Kuczmierczyk - PWST Kraków Wydział Aktor Teatru Tańca

Kinga Kusak - Studium Wokalno-Baletowe przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach


Marta Kwiatkowska - Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni


Dominika Lichy - PWSFTViT w Łodzi Wydział Aktorski

Natalia Lisicka - Studium Aktorskie im. A. Sewruka w Olsztynie

Natalia Lisicka - PPSZWB w Gliwicach


Olga Łasak - PPSZWB
 w Gliwicach

Maksymilian Michasiów - WSKiMS w Warszawie Wydział Aktorski

Karol Myśliński - PWST w Krakowie - wydział aktorski

Karol Myśliński - PWSFTViT w Łodzi - wydział aktorski

Błażej Olma - WSKiMS w Warszawie Wydział Aktorski


Dawid Olszowy - Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni


Dawid Olszowy - PWST Kraków Wydział Aktor Teatru Tańca

Marcin Piotrowiak - PWST Kraków Wydział aktorski

Marcin Piotrowiak - PWSFTViT w Łodzi - Wydział aktorski

Jan Raubo - PWSFTViT w Łodzi

Henryk Simon - Akademia Teatralna w Warszawie - wydział aktorski

Angelika Sikora - Studium Wokalno-Baletowe przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach


Łukasz Stawarczyk - PWST w Krakowie Wydział Aktorstwo Dramatyczne


Bartosz Szpak - PWSFTViT w Łodzi Wydział Aktorski

Zuzanna Szturc - PPSZWB w Gliwicach


Agnieszka Talarczyk - Studium Wokalno-Baletowe przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach

 

Polecamy się.

tel. 534 621 499

biuro@paris-paris.pl

 

 

29 - 12 - 2017

ZIMA NA SCENIE.

Zimowe warsztaty teatralne. Zapisy.

30 - 10 - 2017

 

Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk

Nagrody i wyróżnienia

18 - 08 - 2017

 

Przesłuchania do Bielskiej Szkoły Aktorskiej.

06 - 07 - 2017

 "Truskawki w Milanówku" - piosenki na urodziny Marii Koterbskiej - koncert

30 - 03 - 2017

 Rekrutacja na letnie warsztaty aktorskie i wokalne rozpoczęta.

Ilość miejsc ograniczona.

30 - 03 - 2017

 Maksymilian Bednarczyk oraz Mateusz Wardyński z Bielskiej Szkoły Aktorskiej odtwórcami głównych ról w filmie "Nic się nie stało". 

30 - 03 - 2017

 Ogólnopolski Konkurs Recytatorki - eliminacje miejskie. I i II nagroda dla uczniów Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. A. Osieckiej.

30 - 03 - 2017

 Bielski Festiwal Słowa 2017 - 10 głównych nagród dla uczniów Bielskiej Szkoły Aktorskiej.

04 - 01 - 2017

Zimowe warsztaty aktorskie w Bielskiej Szkole Aktorskiej.

www.kompmar.net.pl